Chỉ may & Chỉ thêu

vải thun

thông tin liên hệ
Huỳnh Thị Hà
Phó Giám Đốc
0908 377 201 - 01264 491 565

Lê Hữu Huy
Giám Đốc
0938 440 012 - 0938 919 112

thun dẻo ( visco )

Thun Dẻo ( Visco )
Thun Dẻo ( Visco )
Thun Dẻo ( Visco )
Thun Dẻo ( Visco )